Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:


ŞIRNAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK KOMİSYONU

ASİL

YEDEK

Ramazan AÇAR İl Kültür ve Turizm Müdür V.

Ahmet KAPLAN Uzman

Ebubekir AVCI İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı V.

Çetin DÜNDAR Teknisyen

Kadri BABATİl Halk Kütüphanesi Müdür V.

Haydar TOSUN Bilgisayar İşletmeni

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ramazan AÇAR

Cep: 0544 477 37 73

Mail:ramazan.acar@ktb.gov.tr

Adres:Yeni Mahalle 15 Temmuz Bulvarı Kültür Merkezi Kat:1 No:13Şırnak Merkez

Ebubekir AVCI

Cep: 0541 486 16 59

Mail:ebubekir.avcı@ktb.gov.tr

Adres:Yeni Mahalle 15 Temmuz Bulvarı Kültür Merkezi Kat:1 No:13Şırnak Merkez

Kadri BABAT

Cep: 0545 837 88 75

Mail:kadri.babat@ktb.gov.tr

Adres:Yeni Mahalle 15 Temmuz Bulvarı Kültür Merkezi Kat:1 No:13Şırnak Merkez

Ahmet KAPLAN

Cep: 0542 263 65 00

Mail:Ahmet.kaplan@ktb.gov.tr

Adres:Yeni Mahalle 15 Temmuz Bulvarı Kültür Merkezi Kat:1 No:13Şırnak Merkez

Çetin DÜNDAR

Cep: 0532 241 27 72

Mail: cetin.dündar@ktb.gov.tr

Adres:Yeni Mahalle 15 Temmuz Bulvarı Kültür Merkezi Kat:1 No:13Şırnak Merkez

Haydar TOSUN

Cep: 0505 138 92 06

Mail: haydar.tosun@ktb.gov.tr

Adres:Yeni Mahalle 15 Temmuz Bulvarı Kültür Merkezi Kat:1 No:13Şırnak Merkez