Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türbeler

1-Nuh Peygamber Türbesi : Nuh Peygamber Tufanı ile Cizreye yerleşen Hz.Nuh (A.S) vefatından sonra,Dağkapı Mahallesinde gömülmüştür.Burası daha sonra Havraya,sonra kiliseye ve 639 yılında da camiye çevrilmiştir.Dünyanın en eski türbelerinden biridir.

Ünlü tarihçi Cizreli İbnülesin.Firuzabadi,Evliya Çelebi,Katip Çelebi,Ebubekir Helevi ve Babilli Berassus (Bersis) bu türbenin Nuh (A.S) a ait olduğunu yazarlar.

Nuh Camiinin güney kısmında caminin bodrumunda mezarı şerifleri bulunur.Önce merdivenle inilirdi.Uzun ve dar bir namazgahı geçtikten sonra türbeye varılırdı.Türbenin üzerinde bir de sanduka bulunuyordu.ŞIRGEV Vakfı nın maddi desteği ile Nuh Nebi Yaptırma Yaşatma Derneğince “Nuh Peygamber Külliyesi” restore edilmiştir.

 

2-Şeyh Ahmet El-Cezeri Türbesi:Cizre Kırmızı Medresede,güney bölümündeki mescid kısmına yapışık bir bodrum bölümündedir.Şeyh Ahmed El-Cezeri Mutasavvıf,muhaddis,şair ve yazardır.Mezar bölümüne hem dışardan hem de içerden varılabilir.Dışarıdan kapısı olup şu an kapalıdır.İçerden tavan kısmı delik olup,merdivenle inilmektedir.Mezarların ana duvarı çepeçevre siyah bazalt taştan yapılmıştır.Ancak tüm medrese kırmızı tuğladandır.Kubbede kırmızı tuğladan bu siyah taşın üstüne inşa edilmiştir.

Türbede 7 kişi yatmaktadır.En güneyde Ş.Ahmet El-Cezeri bulunmaktadır.Cizre beylerinden Seyfeddin Bohti, Emir Şemseddin,Emir Hac Muhammed,Naz Susın ile emir ailesinden başka kişiler bulunmaktadır.Mezar taşları kaçırılan Ş.Ahmet El-Cezeri ile Hanşeref in mezarlarında bir kitabe bulunmamaktadır.

3-Mem-u Zin Türbeleri : Abdaliye Medresesi,Cizre Dağkapı Mahallesini mezarlığa bağlayan Cizre Surunun üzerinde kuruludur.Mem-u Zin türbeleri ise bu medresenin idare odalarının altında güneydoğu bölümündeki bodrumdadır.İçerde üç adet mezar bulunmaktadır.Zin,Bekir ve Mem e aittir.Mem-u Zin aşk olayı içinde ilahi bir aşk olan bir öyküdür.Bu aşk olayı Cizre Beyi Emir Zeynuddin döneminde Hicri:854 (1450-1451) yılında meydana gelmiştir.

4-Bateyi Türbesi : Beytüşşesap İlçesi Güneyyaka Köyü sınırları içinde Mevlit yazarı ve Şair –yazar Mella Hasan Bateyi ye aittir.