Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kasırlar

KASIRLAR :

1-Abdurrahman Ağa Kasrı : Şırnak İli Gazipaşa Mahallesinde bulunur.19.yüzyılda yaptırılmış-

tır.360 odalı olarak yapılmıştır.

2-Ağayısor Kasrı : Şırnak İli İsmetpaşa Mahallesinde bulunur.100 odalı olarak yaptırılmıştır.

3-Yusuf Ağa Kasrı : 20.Yüzyılda yaptırılmıştır.Şırnak ilinde bulunmaktadır.

4-Süleyman Ağa Kasrı : 20.Yüzyılda yaptırılmıştır.200 odalıdır.Şırnak ta bulunmaktadır.

5-Osman Ağa Kasrı : Şırnak,Gazipaşa Mahallesinde 60-70 oda olarak yapılan bir kasırdır.

Şırnak’taki bütün kasırların ortak bir özelliği vardır.Bütün odalar genelde birbirleri ile bağlantılı-dır.Kapı üstleri kemerlidir.

6-Mehmet Ağa Kasrı: Cizre Dağkapı Mahallesinde Bayırağa sokakta bulunur.Bir kısmı siyah bazalt taştan,bir bölümü de beyaz kalker taştan yapılmıştır.Hamidiye Binbaşısı Fettah Ağa tarafından yaptırılmıştır.