Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Köprüler

1-Yafes Köprüsü (Bazıbda Köprüsü): 1164 yılında Zengi Devleti nin veziri Cemaleddin İsfehani tarafından ikinci kez onarılmıştır.Şu anda Cizre köprüsü olarak adlandırılan bu eser,yıkıldıktan sonra bu zat tarafından tekrar yaptırılmıştır.Köprü şu anda Suriye tarafında kalmıştır.

Köprü Cizre surlarının 2 km.mesafede olmakla beraber o zamanki Cizre nin bir mahallesi içindedir.12 adet burç üzerinde 8 gezegen kabartması bulunur.Dicle nehri solundan geçerse Suriye tarafında kalır.Şu anda su yönü Suriye tarafında kalmıştır.Köprünün üzerinde Ashabikehf (Uyuyanyatırlar) adları yazılıdır.İnsan ve hayvan figürleri ile süslüdür. İlkel anlamda Güneş doğduğunda her ayın başında değişik bir burca ilk ışıklarını vurur.Çok mahirane bir şekilde yapılmıştır.Üstün bir hesap ile mühendislik kullanılmıştır.

2-Akabin Köprüsü :İki tepe arasında bulunduğundan Arap döneminde köprüye Akabin Köprüsü denilmiştir.Fevzi ÇAKMAK Cizreye geldiklerinde köprüyü büyük onarıma aldırttığından bazıları Fevzi Çakmak köprüsü demişlerdir.İmadettih Zengi nin oğlu Kutbeddin Mevduthan (1159-1170) tarafından yaptırılmıştır.Üzerinde Aslan,oğlak figürleri bulunmaktadır.Köprü dört kemer ve iki göz üzerine inşa edilmiştir.Cumhuriyet öncesi ve sonrası yapılan onarımlarda köprü,üç büyük kemer ve iki göze İndirilmiştir.

3-Cizre Köprüsü : Eski dönemlerde bir ayağı yeni köprünün yanında diğer ayağı Cizre surlarının içinde olmak üzere bir köprü bulunmakta idi.Köprü yıkıldıktan sonra,1923 yılına kadar sallardan oluşan köprü kullanılıyordu.Bir çok sal ve sandal yanyana getirilip geçiş sağlanıyordu.Bunlar akşam düşmanlara karşı tedbir olarak çözülür.gündüz bağlanırdı.1968 yılında Cizre Köprüsü yeniden yapılmıştır.

4-Kasrik (Han Mahmut) Köprüsü(16.yy) : Şırnak iline bağlı Belde olan ve Cizreye 15 km uzaklıkta bulunan Kasrik (Meşeiçi) köprüsü buradadır.Bu köprünün Cizre beyi Emir Muhammet tarafından ikince kez onarıldığı ve ilk temellerinin Guti lerden kaldığı söylenmektedir.

5-Beyaz Köprü (Pıraspi): Uludere yolu üzerinde olup,yapılış tarihi bilinmemektedir