Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Höyükler

1-Silopi İlçesi ,Yeşiltepe Mahallesinde bulunan,Tapunun 176 ada 1 parsel numarasında kayıtlı

mülkiyeti Silopi Belediye Başkanlığına aittir.