Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnanç Turizm

İnanç Turizmi Potansiyeli Pek çok gezgin ve tarihçinin yapıtlarında Nuh’un Gemisi’nin Cudi Dağı üzerinde durduğu yazılmaktadır. Nuh’un mezarının Cizre’de bulunması, Cizre Surları’nın gemi biçiminde olması da buna kanıt olarak gösterilmektedir. Ayrıca yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin Hud suresinin 44. ayeti açıkça Tufan-Nuh Gemisi’nin Cudi Dağı’nda durduğunu yazmaktadır. Cizre inanç turizmi açısından büyük potansiyele sahiptir. Ulucami, Hz. Nuh Camii, Ters Kubbeli Kırmızı Medrese, Mem u Zin’in mekânı Abdaliye Medresesi, Mem u Zin Türbesi, Nuh Peygamber Türbesi, bilim insanı ve mühendis Ebu’l-İz el-Cezeri türbesi Cizre’nin kadim bir inanç kenti olduğuna şahitlik etmektedir. Beytüşşebap’ın Güneyyaka Köyü sınırları içinde bulunan Kürtçe Mevlit’in müellifi şair ve din bilgini Mella Hasan Bateyi’nin türbesi, Güçlükonak Damlarca Köyü’nde bulunan Faki Teyran Medresesi, Silopi’nin Birlik (Cuma) köyünde bulunan ve halk arasında Nuh Nebi olarak adlandırılan cami ve medrese İslam inancına ait önemli bakiyelerdir. Bunun yanında, özellikle İdil-Midyat havzasındaki kiliseler çok kültürlülüğün tarihinin bu coğrafyada çok eskiye dayandığını göstermektedir.

  • İnanç Turizmi 1.jpg
  • İnanç Turizmi 2.jpg
  • İnanç Turizmi 3.jpg
  • İnanç Turizmi 4.jpg
  • İnanç Turizmi 5.jpg
  • İnanç Turizmi 6.jpg