Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İdil

1924 yılında bucak olmuş, 1937 yılında da ilçe olmuştur. Milattan önceki adının Zarih olduğu söylenir. Zapdey adında bir süryaninin ilçeye hizmetlerinden dolayı da İdil’e Beyt-Zaptdey (Zapdeyn evi) adı verildiği dolaşan rivayetler arasındadır. Milattan sonra (300-400) yıllarında Farslar burayı istila ettiler. Farslar Dönemi’nde buraya (Hazak) ismini vermişlerdir. Hazak Farsça bir kelime olup, mert ve cesur anlamındadır. İdil ilçesi 1924 yılında Cizre’ye bağlı bir bucak olmuş ,1937 yılında da İdil adını alarak ilçe olmuştur. İslam, Emevi, Abbasi, Zengi, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliklerini görmüştür. Şehrin çoğunluğu müslüman olmakla birlikte, Süryani (Asuri) vatandaşlarımızda bulunmaktadır.