Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Silopi

Silopi’nin şimdiki ilçe yerinin adı Girik’tir. Girik tepecik anlamındadır. Cizre’nin bir köyü iken,1960 yılında ilçe olmuştur. Silopi’nin kuzeyini kaplayan Cudi Dağı tam manasıyla bir tarihtir. M.Ö. 4000 yıllarından beri Silopi dolayları dünya tarihine damgasını vurmuştur. Guti İmparatorluğu’nun başkenti olan Bajarkard, Silopi’nin (Giriçolya) köyünün 5 km güneydoğusunda bulunmakta idi. Cudi Dağı’ndaki heykeller Zaho Silopi dolaylarında çıkarılan heykeller hep Gutilerin izleridir. Cizre’nin Kurtuluş köyü ile Şırnak’ın Kasrik beldesi arasındaki Kızılsu ırmağı kenarında beyaz kayalara oyulmuş Kral-Kraliçe kabartmaları da Guti İmparatorluğunun izleridir. Silopi bölge olarak Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Portlar, Sasaniler, İslam İmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Zengiler, Artuklular ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Cudi Dağı’ndaki 6 adet Sanherip kabartması, Cizre hudutları içinde ise geminin durduğu yer şu anda Silopi sınırları tarafında kalmaktadır. Silopi bölümünde bulunan bu gemi yerinde 1 adet mescit kalıntısı, 3 sarnıç ve Nuh Peygamber (A.S)’nın evinin temelleri bulunmaktadır. 

silopi.jpg