Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Önemli Telefonlar

Valilik        : (+90-486) 216 12 16
Belediye    : (+90-486) 216 12 05
Hastane     : (+90-486) 216 13 61
Polis           : (+90-486) 216 40 01
Jandarma  : (+90-486) 357 20 66